Forum för samverkan

AIMday Livslångt Lärande

AIMday Livslångt Lärande arrangerades den 15 mars 2016 av Fakulteten för utbildningsvetenskaper genom FoSam. Konferensen hade särskilt fokus på kvalitet och verksamhetsutveckling inom förskola och skola. Nästa AIMday Livslångt Lärande genomförs preliminärt 2019.

AIMday är en mötesform där aktörer i offentlig, privat eller ideell sektor kan diskutera sina frågor med en mindre grupp forskare vid Uppsala universitet enligt konceptet: en fråga – en timme – en grupp med bred kompetens. Frågorna belyses från olika vetenskapliga perspektiv syftande till att fördjupa frågan och utgöra en språngbräda för eventuell fortsatt samverkan i någon form. Frågeställare vid AIMday Livslångt Lärande var bl.a. kommuner/skolhuvudmän, myndigheter och organisationer.

All information om AIMday Livslångt Lärande finner du på en separat webbsida http://aimday.se/livslangt-larande-2016/. Klicka på länken för att komma vidare:

Till Aimday Livslångt Lärande

Frågeställare som deltog vid AIMday Livslångt Lärande kunde söka medel för förstudie- eller samverkansprojekt tillsammans med forskare från Uppsala universitet. Deadline för ansökan var 15 september. Två projekt beviljades medel, läs mer nedan:

Beviljade AIMday-projekt 2016

Utlysningstext för AIMday-förstudiemedel

För en inblick i AIMday som mötesform, läs artikel i Universen 2016:2 där Sveriges Kommuner och Landsting under AIMday Livslångt Lärande diskuterade en fråga om nyanlända med forskare vid universitetet, läs som pdf här!

Knivsta Kommun deltog 2015 i AIMday Välfärd med en fråga om måluppfyllelse i skolan och detta möte med forskare leder nu vidare till en forskningscirkel inom FoSam, se film (5 min):