Förstudiemedel AIMday Livslångt Lärande

Ansökan:
Förstudiemedel för samarbetsprojekt mellan frågeställare och forskare

​Frågeställare som deltagit vid AIMday Livslångt Lärande 2016 kan söka medel för förstudieprojekt tillsammans med forskare anställd vid Uppsala universitet genom finansiellt stöd från Forum för samverkan (FoSam). Vänligen notera att det inte är möjligt att söka pengar för redan kontrakterade och finansierade projekt. FoSam har avsatt 150.000 kr till förstudiemedel och denna summa kommer att fördelas på 2-3 projekt där varje projekt max kan beviljas 75.000 kr.


Om ansökan:

  1. Förstudiemedel kan sökas för att dra igång ett samverkansprojekt mellan frågeställare och forskare anställd vid Uppsala universitet som en fortsättning på en fråga som diskuterats vid AIMday Livslångt Lärande 2016. Det kan t.ex. handla om att ytterligare bearbeta en AIMday-fråga för att tillsammans ta fram en forskningsansökan (exempelvis till VR, Skolforskningsinstitutet), att skapa ett nätverk, att bedriva en forskningscirkel etc. Medlen kan användas bl.a. för arbetstid för forskare, resor etc. Sökt belopp ska inkludera samtliga kostnader inklusive social avgifter och administrativa kostnader (OH).
  2. Deadline för att lämna in ansökan är 15 september och besked om beviljade medel eller avslag ges i slutet av september. Ansökan ska innehålla en projektplan i enlighet med instruktionerna på sida 2 i detta dokument (totalt omfång 2-3 A4-sidor). Utöver frågeställare och forskare ska den även vara signerad av ansvarig prefekt.
  3. Om flera ansökningar från en organisation inkommer behöver en inbördes prioritering göras av den frågeställande organisationen.
  4. Ansökan kommer att bedömas utifrån kriterierna genomförbarhet, ömsesidig nytta och potential för fortsatt samarbete.

Blankett, ansökan förstudiemedel

Blankett, ansökan förstudiemedel

Sista ansökningsdag: 15/9
Ansökan sänds med epost till:
Lars Olsson, Forum för samverkan
lars.olsson@forumforsamverkan.uu.se