Forum för samverkan

NT-utvecklingsprojekt

Under läsåret 2016/17 genomförs en försöksverksamhet med klassrumsnära utvecklingsprojekt inom teknik och naturvetenskap. Tre projekt finansieras (länk till respektive projekt):

Projektmedlen möjliggör för en lärare inom grundskolan eller gymnasiet att kunna ägna 10% av sin tid under ett läsår för att bedriva ett skolutvecklingsprojekt tillsammans med en ämnesdidaktisk forskare (5%) från Uppsala universitet. Ansvarig för insatsformen är FoSam:s regionala utvecklingsgrupp för teknik och naturvetenskap. För mer information om utysningen 2016, läs här.

Lärare från Katedralskolan i Uppsala utvärderar elevuttalanden, projektet "Värdet av det kollegiala samtalet kring en samhällsfråga med naturvetenskapligt innehåll"