Forum för samverkan

Programmering i grundskolan

Programmering i grundskolan

Projektledare: Linda Lundemo, Hummelstaskolan, Enköping
Forskare: Anna Eckerdal, Uppsala universitet

Lindas drivkraft som lärare är att utbilda och att ge elever verktyg för framtida studier. Via FoSam gavs möjligheten till att driva ett projekt där ambition är att hon med sin klass, en åk 5, tillsammans under läsåret 2016/17 bygger en arbetsmodell, där programmering står i fokus och där kärnsyftet är hur progressionen i arbetet med programmering kan se ut.

Terminens första uppgift syftade till att få eleverna nyfikna på att arbeta med programmering. Eleverna fick göra egna spel tillsammans. Sedan dess så har de arbetat med något som hon kallar för fysiska hack. Där eleverna har arbetat med hela kroppen då de programmerar. Exempel är skattjakt, kodbana med eller utan givna kommandon, sortering och mönster. Nästa uppgift blir att spela spelet brädspelet roborally innan de går över på att använda sig av teknik för att programmera.