Forum för samverkan

Nätverk kommunala samordnare nyanlända

På Skolverkets uppdrag driver FoSam ett regionalt nätverk för de av kommunerna utsedda samordnarna för kompetensutvecklingsinsatser för personal som arbetar med nyanlända. Samordnare och representanter för universitetet ses vid nätverksträffar tre gånger per termin.