Forum för samverkan

Lärarcafé

  • Datum: –19.00
  • Plats: Blåsenhus
  • Föreläsare: Caroline Liberg, professor, Uppsala universitet
  • Arrangör: Forum för samverkan och sektion Lära
  • Kontaktperson: Lars Olsson
  • Föreläsning

Tema: Stödstrukturer i ett språkutvecklande arbetssätt

Varje Lärarcafé inleds med en kort föreläsning (30 min) i ett aktuellt ämne som hålls i entréhallen Blåsenhus ("Visionstrappan"). Därefter minglar och
diskuterar vi där det bjuds på kaffe och tilltugg.

Caroline Liberg: ”Stödstrukturer i ett språkutvecklande arbetssätt”

Liberg ger exempel på några grundläggande stödstrukturer som en lärare kan använda i skolarbetet inom olika ämnen för att stödja elevernas ämnesspråkliga utveckling. Stödstrukturerna rör textsamtal och förebilder hämtade från andras texter, grafiska visualiseringar som ordbanker/nätverk, tankekarta och skrivkarta, kortskrivande, läsanteckningar och illustrerande (bilder och bildserier), reflektioner över egna läsandet och skrivandet samt att ha mottagare för sina egenproducerade texter.