Lärarcafé - Mitt första år som förskollärare / lärare

  • Datum: –19.00
  • Plats: Blåsenhus
  • Föreläsare: Katarina Blomén Hallenberg, Uppsala kommun, leder paneldiskussion med Caroline Olsson (förskola), Kristin Ljusner (grundskola) och Amanda Wallmon (gymnasieskola) på temat mentorsperiod och "mitt första år som lärare"
  • Arrangör: Forum för samverkan och sektion Lära
  • Kontaktperson: Lars Olsson
  • Föreläsning

Lärarcafé är en mötesplats där yrkesverksamma lärare träffar lärarstudenter från de olika lärarprogrammen.

Varje Lärarcafé inleds med en kort föreläsning (30 min) i ett aktuellt ämne som hålls i entréhallen Blåsenhus ("Visionstrappan"). Därefter minglar och
diskuterar vi där det bjuds på kaffe och tilltugg.