Forum för samverkan

Forskningscirkel Nyanländas lärande

  • Datum: –12.00
  • Plats: Blåsenhus
  • Arrangör: Forum för samverkan
  • Kontaktperson: Karin Fallberg
  • Sammanträde