Styrelsesammanträde

Styrelsen för FoSam sammanträder.