Forum för samverkan

KontaktForum för samverkan
Fakulteten för utbildningsvetenskaper
Uppsala universitet
Box 2136
750 02 Uppsala

Besöksadress: von Kraemers allé 1A
Karta

 

Samordnare / enhetschef
Lars Olsson
Telefon: 018-471 16 05
Mobil: 0704-25 00 99
E-post: lars.olsson@forumforsamverkan.uu.se

Kommunikatör
Andrea Dahlkild
Telefon: 018-471 43 20 
E-post: andrea.dahlkild@forumforsamverkan.uu.se

Projektledare
Susanne Zetterblom
Telefon: 018-471 84 09
Mobil: 0703-14 55 40
E-post: susanne.zetterblom@forumforsamverkan.uu.se

Alumnkoordinator
Per Wingård
Telefon: 018-471 34 76
E-post: per.wingard@forumforsamverkan.uu.se

Gruppledare regionala utvecklingsgrupper

Regional utvecklingsgrupp i Matematik
Tomas Persson, Uppsala universitet, 018-471 2461
E-post: tomas.persson@edu.uu.se

Laila-Marianne Riesten, Enköpings kommun, 0708-42 48 28
E-post: laila.riesten@enkoping.se

Regional utvecklingsgrupp i Teknik och naturvetenskap
Lars-Åke Nordén, Uppsala universitet, 018-471 27 81
E-post: lars-ake.norden@it.uu.se

Anna Nordström, Tierps kommun, 0293-21 82 85
E-post: anna.nordstrom@utb.tierp.se

Regional utvecklingsgrupp i Språk
Karin Fallberg, Uppsala Kommun, 018-727 75 57
E-post: karin.fallberg@uppsala.se

Vakant - universitetsgruppledare

Regional utvecklingsgrupp för Förskola
Maria Hedefalk, Uppsala universitet, 018-471 24 83
E-post: maria.hedefalk@edu.uu.se

Marie Lein, Uppsala kommun, 018-727 26 26
E-post: marie.lein@uppsala.se