KontaktForum för samverkan
Fakulteten för utbildningsvetenskaper
Uppsala universitet
Box 2136
750 02 Uppsala

Besöksadress: von Kraemers allé 1A
Karta
 

Lars Olsson

Samordnare / enhetschef
Lars Olsson
Telefon: 018-471 16 05
E-post: lars.olsson@forumforsamverkan.uu.se
 

Projektkoordinator ULF
Anna Brunner Cederlund
Telefon: 018- 471 68 04
E-post: anna.b.cederlund@forumforsamverkan.uu.se

Andrea Dahlkild

Kommunikatör
Andrea Dahlkild
Telefon: 018-471 43 20 
E-post: andrea.dahlkild@forumforsamverkan.uu.se

Per Wingard

Alumnkoordinator
Per Wingård
Telefon: 018-471 34 76
E-post: per.wingard@forumforsamverkan.uu.se

Nätverksledare
Hassan Sharif
Telefon: 018-471 24 57
E-post: hassan.sharif@edu.uu.se

Gruppledare regionala utvecklingsgrupper

Regional utvecklingsgrupp i Matematik
Tomas Persson, Uppsala universitet, 018-471 2461
E-post: tomas.persson@edu.uu.se

Laila-Marianne Riesten, Enköpings kommun, 0708-42 48 28
E-post: laila.riesten@enkoping.se

Regional utvecklingsgrupp i Teknik och naturvetenskap
Lars-Åke Nordén, Uppsala universitet, 018-471 27 81
E-post: lars-ake.norden@it.uu.se

Anna Nordström, Tierps kommun, 0293-21 82 85
E-post: anna.nordstrom@utb.tierp.se

Regional utvecklingsgrupp i Språk
Karin Fallberg, Uppsala Kommun, 018-727 75 57
E-post: karin.fallberg@uppsala.se

Eva Hultin, Uppsala universitet
E-post: eva.hultin@edu.uu.se

Regional utvecklingsgrupp för Förskola
Per Norlin, Uppsala universitet
E-post: per.norlin@edu.uu.se

Marie Lein, Uppsala kommun, 018-727 26 26
E-post: marie.lein@uppsala.se