KontaktForum för samverkan
Fakulteten för utbildningsvetenskaper
Uppsala universitet
Box 2136
750 02 Uppsala

Besöksadress: von Kraemers allé 1A
Karta
 

Lars Olsson

Samordnare / enhetschef
Lars Olsson
Telefon: 018-471 16 05
E-post: lars.olsson@forumforsamverkan.uu.se
 

Projektkoordinator ULF
Anna Brunner Cederlund
Telefon: 018- 471 68 04
E-post: anna.b.cederlund@forumforsamverkan.uu.se

Andrea Dahlkild

Kommunikatör
Andrea Dahlkild
Telefon: 018-471 43 20 
E-post: andrea.dahlkild@forumforsamverkan.uu.se

Per Wingard

Alumnkoordinator
Per Wingård
Telefon: 018-471 34 76
E-post: per.wingard@forumforsamverkan.uu.se

Nätverksledare
Hassan Sharif
Telefon: 018-471 29 95
E-post: hassan.sharif@edu.uu.se