Forum för samverkan

Lärarpar

Som ett svar på utmaningen att Sverige står inför en omfattande lärarbrist inom några år tar Uppsala universitet initiativ till att finna fler vägar in i läraryrket. FoSam bidrar i detta arbete bl.a. genom en försöksverksamhet benämnd Lärarpar som syftar till att få in aktuell ämneskunskap i klassrummen i grundskolan.

Upplägget går ut på att pedagogen/läraren får förstärkning av en ämnesexpert som deltar i planering, genomförande och utvärdering av aktiviteter i klassrummet. Pedagogen och ämnesexperten bildar tillsammans ett Lärarpar.

Försöksverksamheten fokuserar på ämnet programmering och organiseras genom FoSam:s regionala utvecklingsgrupp för teknik och naturvetenskap. Studenter från Uppsala universitets civilingenjörsutbildning inom IT ingår som ämnesexperter och verksamheten fokuserar inledningsvis på elevgrupper i mellanstadiet.

Projektet genomförs vid skolor i Uppsala kommun. Universitetet bidrar med projektledning, rekrytering av IT-studenter, kortare utbildningsinsatser i pedagogik för berörda ämnesexperter samt uppföljning/utvärdering. Kontaktperson: Lars-Åke Nordén, lars-ake.norden@it.uu.se