Forum för samverkan

Lärarcafé - ny mötesplats för studenter och lärare

2015-09-07

Uppsala universitet och studentsektionen LÄRA 
bjuder in till en mötesplats för lärarstuderande och lokala lärarutbildare (LLU:are) vid regionens skolor

Vi vill att mötesplatsen ska medverka till att lärarstuderande oavsett inriktning och studietid ska mötas kring professionella frågor. Detta tillsammans med blivande kollegor i olika skolformer.

Varje Lärarcafé inleds med en inspirerande föreläsning (30 min) i trappan. Därefter minglar och diskuterar vi i Restaurang Feiroz där fakulteten bjuder på kaffe och tilltugg. 

Tid: första måndagen varje månad under terminstid, kl 17.15-19.00

Plats: Blåsenhus, von Kraemers allé 1A, Uppsala

Program för hösten 2015:

5/10 Digital kompetens – hur knyter vi samman lärarstuderande och LLU:are? Lars Weiselius & Måns Hansson

2/11 Att utbilda för hållbar utveckling – vad betyder det?

7/12 Naturvetenskap i förskolan

Arrangör: Fakulteten för utbildningsvetenskaper/Forum för samverkan och studentsektionen LÄRA

Har du frågor, kontakta Lars Olsson,lars.olsson@forumforsamverkan.uu.se

Nyheter