Forum för samverkan

FoSam:s nya regionala utvecklingsgrupper nu igång

2015-09-07

Under augusti och september hålls konstituerande möten i FoSam:s nya regionala utvecklingsgrupper. Kommundeltagare i grupperna utsågs i juni av respektive kommun. Vi ser fram emot en spännande höst när grupperna utvecklar nya arenor för samverkan mellan kommuner och Uppsala universitet.

FoSam har för närvarande regionala utvecklingsgrupper inom fyra områden:

  • Språk - läs och skriv
  • Förskola
  • Matematik
  • Teknik och naturvetenskap

Mer information kommer under hösten på utvecklingsgruppernas egna webbsidor

Nyheter