Forum för samverkan

FoSam i Uppsalabilaga till Affärstidningen Näringsliv

2015-09-17

"Kraftsamling för läraryrket", läs om hur fakulteten för utbildningsvetenskaper tillsammans med FoSam:s samverkanskommuner och Regionförbundet i Uppsala Län tar nya initiativ för att trygga en långsiktig kompetensförsörjning av behöriga lärare. 

Läs artikeln "Kraftsamling för läraryrket" som pdf

Nyheter