Forum för samverkan

Startskott för arbetet med AIMday Livslångt Lärande

2015-10-15

Nu lanseras AIMday Livslångt Lärandes egen webbplats där du kan finna stöd att formulera frågor samt där fråge- och forskarregistrering äger rum. Frågeregistrering öppnar 2 november. Besök webbplatsen på: http://aimday.se/livslangt-larande-2016/

Och notera datum - AIMday Livslångt Lärande äger rum 15 mars 2016

Nyheter