Forum för samverkan

Nu kan du som forskare anmäla dig till AIMday Livslångt Lärande

2016-01-21

En möjlighet för dig som forskare att under en timme den 15 mars möta skolhuvudmän, myndigheter m.fl. och diskutera hur din forskning kan bidra till att lösa angelägna utmaningar i det omgivande samhället, särskilt inom förskola och skola. Även möjlighet att möta andra forskare som kanske arbetar med samma frågeställningar som du men utifrån andra vetenskapliga perspektiv.

Du anmäler dig till en eller flera frågor under AIMday Livslångt Lärande på vår webbsida: http://aimday.se/livslangt-larande-2016/registrering-for-forskare/

Registreringen är öppen till och med 18 februari. Välkommen! OBS! anmälan förlängd till 25 februari

Fakulteten för utbildningsvetenskaper arrangerar genom Forum för samverkan AIMday Livslångt Lärande den 15 mars 2016 i Blåsenhus, Uppsala universitet.
 

Nyheter