Forum för samverkan

Sök Lärarlyftet hösten 2016

2016-03-17

Lärarlyftet riktar sig till dig som är anställd lärare med lärarexamen men som undervisar i ämnen du saknar behörighet i. Även du som är anställd av annan entreprenör som enligt avtal med kommunen utför uppgifter på entreprenad inom skolväsendet får delta.

Syftet med Lärarlyftet är att stötta införandet av lärarlegitimationen. Satsningen ska bidra till att kommuner och fristående skolor får rätt lärare på rätt plats.

Läs din kurs vid Uppsala universitet hösten 2016

http://www.uppdragsutbildning.uu.se/Utbildningar/Lararlyftet/kurser-ht16/

Ansökningsperioden för kurser med start höstterminen 2016 är 15 mars- 15 april

Nyheter