Forum för samverkan

Samtal om nyanlända under AIMday

2016-04-23

"Stort behov av skolforskning", läs om ett samtal mellan representanter för SKL och forskare vid Uppsala universitet om integration och nyanlända under AIMday Livslångt Lärande, i Universen 2016:2, Uppsala universitets personaltidning

Läs hela artikeln här: Stort behov av skolforskning

Nyheter