Forum för samverkan

Fortbildning: Nyanländas lärande – mottagande, inkludering och skolframgång

2016-05-11

Nu är det dags att anmäla sig till kompetensutveckling för skolteam som arbetar med nyanlända elever. Uppsala universitet är ett av tolv lärosäten runtom i landet som erbjuder utbildning med start i höst.

Kompetensutvecklingen ska ge deltagarna ökade kunskaper om nyanlända elevers lärandevillkor. Den ska bidra till förbättrad organisering av mottagande och utbildning för nyanlända elever samt goda förutsättningar för social utveckling och ökad måluppfyllelse för dessa elever. Kompetensutvecklingen syftar också till att främja kollegialt lärande. 

Mer information och anmälan på Avdelningen för uppdragsutbildning, Uppsala universitet

Nyheter