Forum för samverkan

Platser kvar till Lärarlyftet våren 2017

2016-11-29

Det finns platser kvar till Lärarlyftet II våren 2017, 45 hp: biologi (åk 7-9). 

Läs mer:
http://www.uppdragsutbildning.uu.se/…/Lararlyf…/kurser-vt17/

Nyheter