Forum för samverkan

Organisation

Forum för samverkan (FoSam) är en plattform för samarbeten inom området förskola/skola mellan samverkanskommunerna och Uppsala universitet. FoSam finansieras gemensamt av Fakulteten för Utbildningsvetenskaper och kommunerna. Fakulteten står för 50 % av finansieringen och medverkande kommuner står för resterande 50 %. 

FoSam leds av en samordnare. Samordnaren för en kontinuerlig dialog med berörda kommuner om behovsbild i förskola/skola och hur samverkansarbetet skall bedrivas. I det konkreta arbetet styrs FoSam genom en styrelse. Den består av representanter för Uppsala universitet, deltagande kommuner och Regionförbundet Uppsala län. Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper är ytterst ansvarig för FoSam:s verksamhet. 

Arbetet vid FoSam sker inom ramen för regionala utvecklingsgrupper samt genom andra aktiviteter där utgångspunkten är konkreta behov och praktiknära frågeställningar. Varje regional utvecklingsgrupp har ett delat ledarskap med en representant för kommunsidan och en forskare från universitetet.