Forum för samverkan

Styrelse för Forum för samverkan

Styrelsen har följande sammansättning:

  • Elisabet Nihlfors (ordförande), Uppsala universitet
  • Birgitta Pettersson (vice ordförande), Uppsala Kommun
  • Henrik Edgren, Uppsala universitet
  • Jon-Erik Egerszegi, Tierps Kommun
  • Daniel Holmvin, Heby Kommun
  • Zara Järvström, Östhammars Kommun
  • Johanna Lundmark, Uppsala universitet
  • Claes Nilholm, Uppsala universitet