Forum för samverkan

Styrelse för Forum för samverkan

Styrelsen har följande sammansättning:

  • Dag Blanck (ordförande), Uppsala universitet
  • Birgitta Pettersson (vice ordförande), Uppsala Kommun
  • Daniel Holmvin, Heby Kommun
  • Zara Järvström, Östhammars Kommun
  • Helena Car, Tierps Kommun
  • Jonas Almqvist, Uppsala universitet
  • Johanna Lundmark, Uppsala universitet
  • Carina Bolin, Uppsala universitet