Forum för samverkan

Regionala utvecklingsgrupper (RUG)

De regionala utvecklingsgrupperna (RUG) är ämnesdidaktiska nätverk med deltagare från FoSam:s medlemskommuner. Grupperna ska initiera och driva samverkansinitiativ där forskare vid Uppsala universitet möter yrkesverksamma inom förskola och skola. Verksamheten ska bidra till verksamhetsutveckling i förskola/skola samt ökad vitalitet i universitetets forskning och utbildning. Varje regional utvecklingsgrupp har ett delat ledarskap med en representant för kommunsidan och en forskare från universitetet. FoSam har för närvarande regionala utvecklingsgrupper inom fyra prioriterade områden.