Forum för samverkan

Regional utvecklingsgrupp för förskola

Gruppledare

Marie Lein, Uppsala kommun, 018-727 26 26
E-post: marie.lein@uppsala.se


Maria Hedefalk, Uppsala universitet, 018-471 24 83
E-post: maria.hedefalk@edu.uu.se

Syftet med den regionala utvecklingsgruppen (RUG) för förskola är att skapa en mötesplats för medarbetare inom förskoleverksamhet, för lärarutbildare och för forskare, där olika perspektiv och uppfattningar kan ge upphov till nya kunskaper och lösningar. Arbetet i gruppen kan därmed få gynnsamma effekter både för lärarutbildningen, förskoleverksamheten samt för forskningen som utvecklas tillsammans med förskolan.

Intervju med gruppledarna

Minnesanteckningar från möten

Vem är Marie Lein?

Jag är förskollärare i grunden och gick min utbildning på Förskollärarprogrammet på Seminariegatan i Uppsala. Jag har alltid varit intresserad av skolutvecklingsfrågor. Jag gick ett chefsrekryteringsprogram och började sedan arbeta som förskolechef under några år. Jag började samverka med Uppsala universitet för att kvalitetssäkra VFU:n i förskola och jag hade ett uppdrag som då hette kommunallärarutbildare med särskilt uppdrag och kom då även i kontakt med RUC, föregångaren till FoSam.

Eftersom förskolan är en egen skolform så efterfrågades ett regionalt forum för av att fokusera på just förskolans frågor och jag blev tillfrågad för ca 2 år sedan om jag ville starta upp en regional utvecklingsgrupp för förskolan tillsammans med en kollega på universitetet, då Helena Breicha och nu Maria Hedefalk och det ville jag gärna så på den vägen är det. Jag representerar det kommunala benet i vår samverkan.

Förutom uppdraget i FoSam så jobbar jag som utvecklingsledare på central nivå inom den  kommunala förskolan i Uppsala och ingår i den strategiska ledningsgruppen. Jag har mitt huvudfokus på kvalitetsfrågor och digitaliseringsfrågor och håller grupphandledning för nya biträdande chefer.

Undervisningen i förskolan är grunden för ett livslångt lärande och här behöver vi tänka klokt tillsammans så barnet får de bästa förutsättningarna för livet. Här behöver universitetet och kommunerna mötas i samverkan för att stärka professionen i yrket. Att vara en del av Forum för samverkan tycker jag är ett väldigt viktigt, roligt och inspirerande uppdrag och jag hoppas det ger ringar på vattnet som ger skjuts framåt för förskolans utveckling.

Vem är Maria Hedefalk?

Min karriär inom förskolan började som vikarie på några förskolor samtidigt som jag studerade till förskollärare. 1997 tog jag ut min examen och kunde agera som en ”riktig” förskollärare. På den tiden fanns inga mentorer eller legitimationer, utan jag fick mer självständigt pröva mig fram i min nya roll. Jag upptäckte snabbt att det finns så mycket mer att lära, varför jag läste vidare för att förkovra mig. Jag hann med både en C- och D-uppsats samtidigt som jag samlade på mig spännande erfarenheter från förskolor runt i Uppsala kommun.

På den tiden fanns det gott om förskollärare och det var svårt att få en fast anställning. Fördelen med detta var att jag relativt ofta var tvungen att byta arbetsplats, vilket resulterade i en bredd av erfarenheter; förskolor på landet och i storstaden, kommunal och enskild huvudman, större och mindre, äldre och nystartade förskolor. Denna tid var mycket lärorik. Jag har också provat på förskollärarrollen, föreståndarrollen, och rollen som pedagogisk resurs och pedagogisk utvecklare. Under några år arbetade jag också som analysstrateg i kommunen där jag bland annat ansvarade för kvalitetsgranskningen av de fristående förskolorna. Mycket spännande! Nu arbetar jag som lektor på Uppsala universitet, vilket innebär att både undervisa lärarstudenter och att forska inom didaktikområdet.

Under de år jag arbetade i förskolan kände jag återkommande att jag ville fördjupa mig i frågor som dök upp i verksamheten. Det första behovet landade i ”introduktion”. Vilka teorier är användbara när barn ska inskolas? Det var ju det första jag mötte som nyutexaminerad – att inskola nya barn. Jag var tvungen att gå till biblioteket och läsa på för att kunna planera en bra introduktion. Verksamheten i förskolan ska ju utgå från vetenskap eller beprövad erfarenhet och här behöver universitetet samarbeta med förskolorna för att nå upp till kravet. Antingen måste jag som förskollärare läsa på (vetenskap) eller så kan jag beforska min egen verksamhet i något projekt i samarbete med universitetet. Behovet att samarbete menar jag är stort och dessa tankegångar gjorde att jag kände ett intresse för FoSam.