Forum för samverkan

Regional utvecklingsgrupp för förskola

Syftet med den regionala utvecklingsgruppen (RUG) för förskola är att skapa en mötesplats för medarbetare inom förskoleverksamhet, för lärarutbildare och för forskare, där olika perspektiv och uppfattningar kan ge upphov till nya kunskaper och lösningar. Arbetet i gruppen kan därmed få gynnsamma effekter både för lärarutbildningen, förskoleverksamheten samt för forskningen som utvecklas tillsammans med förskolan.

Gruppledare:
Marie Lein, Uppsala kommun: marie.lein@uppsala.se
Per Norlin, Uppsala universitet: per.norlin@edu.uu.se
Övriga deltagare

Intervju med gruppledarna

Minnesanteckningar från möten

Många perspektiv på hållbar utveckling och ledarskap

Forum för samverkan bjöd in regionens förskolechefer till en heldag med föredrag, seminarier och samtal om ledarskap och hållbar utveckling. Fem föreläsare lyfte temats olika dimensioner utifrån förskolans perspektiv.

Julius Kramer från Agenda 2030-delegationen antog ett makroperspektiv med sin presentation av Sveriges arbete med de globala målen, medan Ingrid Pramling Samuelsson talade om hållbarhet som det mest centrala för hög kvalitét i förskolan. Hon var också en av dem som gav konkreta exempel på hur de tre hållbarhetsdimensionerna kan integreras i barns värld. Bland föreläsarna fanns också Petra Hansson som representerade SWEDESD - Internationellt center för lärande för hållbar utveckling på Uppsala universitet.

Hör deras tankar om förskolans funktion i uppfyllandet av de globala målen – och de globala målens funktion inom förskolan.

Föreläsarna delar med sig av material och diskussionsfrågor

Möt gruppledarna: Vem är Marie Lein?

Jag är förskollärare i grunden och gick min utbildning på Förskollärarprogrammet på Seminariegatan i Uppsala. Jag har alltid varit intresserad av skolutvecklingsfrågor. Jag gick ett chefsrekryteringsprogram och började sedan arbeta som förskolechef under några år. Jag började samverka med Uppsala universitet för att kvalitetssäkra VFU:n i förskola och jag hade ett uppdrag som då hette kommunallärarutbildare med särskilt uppdrag och kom då även i kontakt med RUC, föregångaren till FoSam.

Eftersom förskolan är en egen skolform så efterfrågades ett regionalt forum för av att fokusera på just förskolans frågor och jag blev tillfrågad för ca 2 år sedan om jag ville starta upp en regional utvecklingsgrupp för förskolan tillsammans med en kollega på universitetet, då Helena Breicha och nu Maria Hedefalk och det ville jag gärna så på den vägen är det. Jag representerar det kommunala benet i vår samverkan.

Förutom uppdraget i FoSam så jobbar jag som utvecklingsledare på central nivå inom den  kommunala förskolan i Uppsala och ingår i den strategiska ledningsgruppen. Jag har mitt huvudfokus på kvalitetsfrågor och digitaliseringsfrågor och håller grupphandledning för nya biträdande chefer.

Undervisningen i förskolan är grunden för ett livslångt lärande och här behöver vi tänka klokt tillsammans så barnet får de bästa förutsättningarna för livet. Här behöver universitetet och kommunerna mötas i samverkan för att stärka professionen i yrket. Att vara en del av Forum för samverkan tycker jag är ett väldigt viktigt, roligt och inspirerande uppdrag och jag hoppas det ger ringar på vattnet som ger skjuts framåt för förskolans utveckling.

Vem är Pelle Norlin?

När jag var ung och sprang ut i livet provade jag att jobba på industrilager, i torskfisket i Lofoten, som banarbetare på järnvägen och mycket annat, innan jag började vikariera i förskolan 1978. Det var en överraskning att förstå hur mycket man kan betyda för barn. Detta ledde till att jag började studera och blev förskollärare 1984. Sedan dess har jag arbetat ett trettiotal år på avdelning. Jag har alltid varit intresserad av att vidareutveckla förskolan till exempel när det gäller att rekrytera fler män, eller få barnböcker översatta till de språk barnen talar i familjen.

Sedan jag gick en forskarutbildning 2011 har mitt fokus varit samtalet i bilderboksstunden, bland annat i samverkan med Skolverket, Kulturrådet och olika barnboksförlag. Jag var projektledare för Barnböcker på suryoyo och Barnböcker på många språk. Som kommunlektor i Södertälje för förskola och förskoleklass har jag utvecklat idéer runt läsning, samtal och flerspråkighet. Jag har också varit adjungerad lärare på Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen på Stockholms universitet.

Numera arbetar jag med kurser om språk och barnlitteratur på förskollärarprogrammet på Uppsala Universitet . Jag tror att det, trots mycket forskning om språk och läsande, finns en stor potential för att utveckla litteraturarbetet i förskolan och forskningen. Detta behöver ta utgångspunkt både i användbara teorier och utifrån förskolans eget perspektiv. Mitt uppdrag för FoSam innebär därför ett mycket intressant samarbete som jag gärna deltar i efter förmåga.