Forum för samverkan

Regional utvecklingsgrupp i matematik

FoSam:s regionala utvecklingsgrupp i matematik arbetar med att stärka regionens matematikutveckling inom såväl skolverksamhet som lärarutbildning genom att koppla samman praktikens frågeställningar med forskningen vid Uppsala universitet.
Gruppledare:
Laila-Marianne Riesten 
Enköpings kommun, 0708-42 48 28
E-post: laila.riesten@enkoping.se

Tomas Persson
Uppsala universitet, 018-471 2461
E-post: tomas.persson@edu.uu.se