Forum för samverkan

Regional utvecklingsgrupp i matematik

FoSam:s regionala utvecklingsgrupp i matematik arbetar med att stärka regionens matematikutveckling inom såväl skolverksamhet som lärarutbildning genom att koppla samman praktikens frågeställningar med forskningen vid Uppsala universitet.

Gruppledare:
Laila-Marianne Riesten 
Enköpings kommun, 0708-42 48 28
E-post: laila.riesten@enkoping.se

Tomas Persson
Uppsala universitet, 018-471 2461
E-post: tomas.persson@edu.uu.se

Deltagare
Erica Lundkvist, Uppsala kommun
Tobias Hellberg, Uppsala kommun
Ann-Christin Sundberg, Knivsta kommun
Maria Kvickström Enqvist, Sigtuna kommun
Lindha Jansson, Heby kommun
Anna Wallin, Enköpings kommun
Helena Anderstedt, Håbo kommun
Anita Vällfors, Östhammars kommun
Elisabeth Levin Lundén, Tierps kommun

Suppleanter
Sara Hedberg, Knivsta kommun
David Sjöberg, Sigtuna kommun
Carina Hallbert, Heby kommun
Anette Broberg, Enköpings kommun
Petter Marklund, Östhammars kommun
Emtithal Dhayef Majeed, Tierps kommun