Forum för samverkan

Regional utvecklingsgrupp i språk: läs och skriv (svenska)

Syftet med den regionala utvecklingsgruppen i språk, läs och skriv är att skapa en mötesplats för medarbetare inom skolverksamhet, för lärarutbildare och för forskare, där olika perspektiv och uppfattningar kan ge upphov till nya kunskaper och lösningar inom ämnet.  Arbetet inom den regionala utvecklingsgruppen kan därmed få gynnsamma effekter både för lärarutbildningen, skolverksamheten samt för forskningen. Forskningen ska utvecklas tillsammans med skolan. 

Utöver återkommande nätverksträffar har gruppen bl.a. ansvarat för genomförande av forskningscirkeln ”Nyanländas lärande: språkutvecklande arbetssätt” under 2016/17 med deltagare från FoSam:s åtta medlemskommuner. Läs mer om forskningscirklar här!

Gruppledare
Karin Fallberg, Uppsala kommun, 018-727 79 68
E-post: karin.fallberg@uppsala.se

Eva Hultin, Uppsala universitet
E-post: eva.hultin@edu.uu.se

Deltagare
Åsa Sourander, Sigtuna kommun
Catarina Tjernberg, Enköpings kommun
Helena Simonsson, Uppsala kommun
Gärd Roxin, Håbo kommun
Kristin Blom, Östhammars kommun
Jenny Nordman, Tierps kommun
Marianne Levin, Knivsta kommun