Forum för samverkan

Regional utvecklingsgrupp i språk: läs och skriv (svenska)

Syftet med den regionala utvecklingsgruppen i språk, läs och skriv är att skapa en mötesplats för medarbetare inom skolverksamhet, för lärarutbildare och för forskare, där olika perspektiv och uppfattningar kan ge upphov till nya kunskaper och lösningar inom ämnet.  Arbetet inom den regionala utvecklingsgruppen kan därmed få gynnsamma effekter både för lärarutbildningen, skolverksamheten samt för forskningen. Forskningen ska utvecklas tillsammans med skolan. 

Utöver återkommande nätverksträffar ansvarar gruppen bl.a. för genomförande av forskningscirkeln ”Nyanländas lärande: språkutvecklande arbetssätt” under 2016/17 med deltagare från FoSam:s åtta medlemskommuner. Läs mer om forskningscirklar här!

Gruppledare
Karin Fallberg, Uppsala kommun, 018-727 75 57
E-post: karin.fallberg@uppsala.se

Eva Hultin, Uppsala universitet
E-post: eva.hultin@edu.uu.se