Forum för samverkan

Regional utvecklingsgrupp i teknik och naturvetenskap

FoSam:s regionala utvecklingsgrupp i teknik och naturvetenskap arbetar med att stärka teknik och NO-ämnen såväl i skolverksamhet som i lärarutbildning genom att koppla samman praktikens frågeställningar med forskningen vid Uppsala universitet.

Utöver återkommande nätverksträffar ansvarar gruppen bl.a. för genomförande av följande försöksverksamheter 2016/17:

  • NT-utvecklingsprojekt - yrkesverksamma lärare i skolan som tillsammans med forskare vid Uppsala universitet har beviljats medel för klassrumsnära utvecklingsprojekt inom teknik och naturvetenskap, läs mer här.
  • Lärarpar - där ämnesexperter, IT-studenter vid universitetet, deltar och berikar pedagogens/lärarens arbete i klassrummet (mellanstadiet) i ämnet programmering, läs mer här.

Gruppledare
Anna Nordström, Tierps kommun, 0293-21 82 85 
E-post: anna.nordstrom@utb.tierp.se

Lars-Åke Nordén, Uppsala universitet, 018-471 27 81
E-post: lars-ake.norden@it.uu.se