Forum för samverkan

Regional utvecklingsgrupp i teknik och naturvetenskap


FoSam:s regionala utvecklingsgrupp i teknik och naturvetenskap arbetar med att stärka teknik och NO-ämnen såväl i skolverksamhet som i lärarutbildning genom att koppla samman praktikens frågeställningar med forskningen vid Uppsala universitet.

Utöver återkommande nätverksträffar har gruppen ansvarat för  bl.a. genomförande av följande försöksverksamheter 2016/17:

  • NT-utvecklingsprojekt - yrkesverksamma lärare i skolan som tillsammans med forskare vid Uppsala universitet har beviljats medel för klassrumsnära utvecklingsprojekt inom teknik och naturvetenskap, läs mer här.
  • Lärarpar - där ämnesexperter, IT-studenter vid universitetet, deltar och berikar pedagogens/lärarens arbete i klassrummet (mellanstadiet) i ämnet programmering, läs mer här.

Gruppledare
Anna Nordström, Tierps kommun, 0293-21 82 85 
E-post: anna.nordstrom@utb.tierp.se

Lars-Åke Nordén, Uppsala universitet, 018-471 27 81
E-post: lars-ake.norden@it.uu.se

Deltagare
Mikael Bernövall, Enköpings kommun
Maria Johansson, Håbo kommun
Annika Jendelöv, Östhammars kommun
Ninnie Jansson, Östhammars kommun
Maria Forsberg Hörnvall, Uppsala kommun
Lage Hedin, Uppsala kommun
Helena Ramberg, Uppsala kommun
Stefan Marklund (ersättare), Tierps kommun