Forum för samverkan

Röster om Forum för samverkan

Elisabet Nihlfors, Dekanus Fakulteten för Utbildningsvetenskaper

”Vi kan berika varandra, att vi har ett ömsesidigt utbyte av det vi var och en är besjälade av”

Följ Elisabet Nilhfors blogg på http://dekanen.utbildningsvetenskap.uu.se/