Forum för samverkan

Röster om Forum för samverkan

Birgitta Pettersson, Utbildningsdirektör Uppsala Kommun:

”Forum för samverkan är ett sätt för oss i kommunerna att få en verklig kontakt med universitetet”