Forum för samverkan

Samverkanscheckar

FoSam:s medlemskommuner erbjuds samverkanscheckar som under perioden 2017-19 kan används till ett eller flera samverkansprojekt. Syftet är att skapa eller fördjupa samverkan mellan Uppsala universitet och förskolor/skolor/huvudmän. 

Samverkansprojekten utgår från respektive huvudmans behov, önskemål och tidsplaner. Projekten ska vara ömsesidigt berikande för parterna: de ska för kommunerna/huvudmännen bidra till verksamhets- och professionsutveckling inom området förskola/skola och för universitetet till ökad kvalitet och relevans i forskning och utbildning.

Mer information om insatsformen samverkanscheckar och hur man ansöker om projekt finns i utlysningstexten:

Utlysning Samverkanscheckar 2017-19

Utlysning Samverkanscheckar 2017-19 (Word)

Stöd och hjälp i att formulera ansökan och matcha kommunens behov med lämplig forskningskompetens vid universitetet erbjuds genom FoSam. 

Kontaktperson:
Lars Olsson
Telefon: 018-471 16 05
Mobil: 0704-25 00 99
E-post: lars.olsson@forumforsamverkan.uu.se