Forum för samverkan

Studentsamverkan

FoSam stödjer flera projekt som involverar eller drivs av studenter vid Uppsala universitet:

Lärarcafé

I samarbete med Sektion Lära arrangerar FoSam Lärarcafé, ett After Work en gång i månaden med föreläsning och mingel där lärarstudenter möter yrkesverksamma inom förskola och skola, läs mer om Lärarcafé

studentdrivna projekt som Fosam stödjer

Universitetshjälpen


Universitetshjälpen är ett studentdrivet samverkansprojekt som syftar till att stärka den praktiska förankringen i lärarprogrammen vid Uppsala universitet, samtidigt som Uppsala kommuns skolor erbjuds avlastning i verksamheten. 

Läs mer om Universitetshjälpen