Välkommen till Lärarcafé!

På Lärarcafé träffas lärarstudenter och verksamma lärare för att inspireras, knyta kontakter och ta del av forskning och skarpa tips. Varje tillfälle inleds med en miniföreläsning (30 min) i ett aktuellt ämne. Därefter fika för kaffesugna och diskussionslystna.

Datum för hösten 2018: 
4 oktober, 8 november och 6 december. Teman annonseras löpande.
Datum för våren 2019:
7 fabruari, 4 mars (en måndag) och 4 april
Tid: kl 17.15-19.00
Plats: Entréhallen (Visionstrappan), Blåsenhus, von Kraemers allé 1A, Uppsala

Gilla Lärarcafé på Facebook!

6 december: mitt första år som lärare

Årets sista Lärarcafé ser lite annorlunda ut – vi byter ut föreläsaren mot en panel bestående av nybakade lärare från förskolan, grundskolan och gymnasiet. De är på plats för att berätta om hur de har upplevt sina första månader ute i arbetslivet. Vilka har varit de största utmaningarna? De stora överraskningarna? Finns det glapp mellan lärarutbildningen och jobbet i skolan/förskolan? Vad har varit roligast? Samtalet modereras av Frida Ahlsved Tidén, ordförande i Sektion Lära.

Teman för tidigare Lärarcaféer:

2018
8/11 Kommunikation med föräldrar - en del av lärarjobbet,
Jonas Nilsson förstelärare i svenska och idrott, Uppsala kommun
4/10 Så undervisar du särskilt begåvade elever, Laila Riesten, Catharina Tjernberg, och Marie Jonsson, Enköpings kommun
12/4 Prata sex och relationer - en del av ditt uppdrag, Matilda Strömberg, RFSU
8/3 Nyanlända elevers lärande, Lina Sjöström, förstelärare i svenska som andraspråk och kommunal samordnare för nyanlända, Tierps kommun
8/2 Den ensamme terroristen? Mattias Gardell, vetenskaplig ledare vid Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism, Uppsala universitet

2017
7/12 Programmering – ett nyttämnesområde i skolan, Lennart Rolandsson, Uppsala universitet
9/11 Mitt första år som förskollärare / lärare, Katarina Blomén Hallenberg, Caroline Olsson, Kristin Ljusner & Amanda Wallmon
5/10 Stödstrukturer i ett språkutvecklande arbetssätt, Caroline Liberg
3/4   Brott som drabbar små barn, barns rättigheter och vuxnas ansvar, Linnea Åberg
2/3   Mitt första år som lärare, Sara Lundberg
2/2   Varför blir vi sjuka av stress - och vad kan vi göra åt det?, Ingrid Anderzén

2016
5/12 Planering i praktiken – tips och tankar från skolans vardag, Karin Franzén Boger & Mikael Larsson
7/11 Normer, normkritik, normbrytande arbete – för en mer inkluderande undervisning, Anita Hussénius
3/10 Motverka mobbning: KIVA ett antimobbningsarbete i praktiken som bygger på evidens, KiVA-teamet vid Valsätraskolan
4/4 Inkludering – några tankar om hur skolor kan arbeta med elever i svårigheter, Claes Nilholm
7/3 Rasism, homofobi och sexism – hur bemöter vi det i klassrummet?, Helena Simonsson & Josefin Hilton-Brown
1/2 Nyanlända barn: krisreaktioner och bemötande, Magdalena Bjerneld

2015
7/12 Det goda samtalet: med elever och föräldrar, Anna Araviadis & Josefin Hilton-Brown
2/11 Lärande för hållbar utveckling – vad, vem och varför?, Eva Friman & Petra Hansson
5/10 Digital kompetens, Lars Weiselius & Måns Hansson, läs mer här

Har du frågor, kontakta Andrea Dahlkild, andrea.dahlkild@forumforsamverkan.uu.se