Forum för samverkan

Välkommen till Lärarcafé!

På Lärarcafé träffas lärarstudenter och verksamma lärare för att inspireras, knyta kontakter och ta del av forskning och skarpa tips. Varje tillfälle inleds med en miniföreläsning (30 min) i ett aktuellt ämne. Därefter fika för kaffesugna och diskussionslystna.

Datum för hösten 2018: 
4 oktober, 8 november och 6 december. Teman annonseras löpande.
Tid: kl 17.15-19.00
Plats: Entréhallen (Visionstrappan), Blåsenhus, von Kraemers allé 1A, Uppsala

4 oktober: så undervisar du särbegåvade elever

Det finns flera utmaningar med att undervisa särbegåvade elever. Dels att upptäcka dem, dels att stimulera och stötta dem.

Tre specialiserade lärare från Enköpings kommun berättar här hur de undervisar elever med särbegåvning. De inleder med en kort teoretisk anknytning utifrån begreppet inclusion education, och landar sedan i det konkreta arbetet i klassrummet.

Flera lärare med specialkunskap i ämnet kommer att finnas på plats för den som vill fortsätta samtalet efter presentationen. Även stödmaterial finns till hands.

Föreläsare
Laila Riesten, lärare och doktorand i matematikdidaktik
Catharina Tjernberg, lektor i läs och skrivutveckling
Marie Jonsson, lärare med inriktning mot särbegåvade elever
 

Teman för tidigare Lärarcaféer:

2018
12/4 Prata sex och relationer - en del av ditt uppdrag, Matilda Strömberg, RFSU
8/3 Nyanlända elevers lärande, Lina Sjöström, förstelärare i svenska som andraspråk och kommunal samordnare för nyanlända, Tierps kommun
8/2 Den ensamme terroristen? Mattias Gardell, vetenskaplig ledare vid Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism, Uppsala universitet

2017
7/12 Programmering – ett nyttämnesområde i skolan, Lennart Rolandsson, Uppsala universitet
9/11 Mitt första år som förskollärare / lärare, Katarina Blomén Hallenberg, Caroline Olsson, Kristin Ljusner & Amanda Wallmon
5/10 Stödstrukturer i ett språkutvecklande arbetssätt, Caroline Liberg
3/4   Brott som drabbar små barn, barns rättigheter och vuxnas ansvar, Linnea Åberg
2/3   Mitt första år som lärare, Sara Lundberg
2/2   Varför blir vi sjuka av stress - och vad kan vi göra åt det?, Ingrid Anderzén

2016
5/12 Planering i praktiken – tips och tankar från skolans vardag, Karin Franzén Boger & Mikael Larsson
7/11 Normer, normkritik, normbrytande arbete – för en mer inkluderande undervisning, Anita Hussénius
3/10 Motverka mobbning: KIVA ett antimobbningsarbete i praktiken som bygger på evidens, KiVA-teamet vid Valsätraskolan
4/4 Inkludering – några tankar om hur skolor kan arbeta med elever i svårigheter, Claes Nilholm
7/3 Rasism, homofobi och sexism – hur bemöter vi det i klassrummet?, Helena Simonsson & Josefin Hilton-Brown
1/2 Nyanlända barn: krisreaktioner och bemötande, Magdalena Bjerneld

2015
7/12 Det goda samtalet: med elever och föräldrar, Anna Araviadis & Josefin Hilton-Brown
2/11 Lärande för hållbar utveckling – vad, vem och varför?, Eva Friman & Petra Hansson
5/10 Digital kompetens, Lars Weiselius & Måns Hansson, läs mer här

Har du frågor, kontakta Andrea Dahlkild, andrea.dahlkild@forumforsamverkan.uu.se