Forum för samverkan

Välkommen till Lärarcafé!

Lärarcafé är en mötesplats där yrkesverksamma lärare träffar lärarstudenter från de olika lärarprogrammen. Som lärare har du möjlighet att ta del av forskning inom skolområdet, nätverka och knyta kontakter med studenter som kan vara dina blivande kollegor. Som student har du möjlighet att samtala med yrkesverksamma lärare om vad det innebär att vara lärare samt knyta kontakter och ha trevligt.

Varje Lärarcafé inleds med en kort föreläsning (30 min). Därefter minglar och diskuterar vi och det bjuds på kaffe och tilltugg.

Datum för våren 2018: 
8 februari, 8 mars & 12 april. Teman annonseras löpande.
Tid: kl 17.15-19.00
Plats: Entréhallen (Visionstrappan), Blåsenhus, von Kraemers allé 1A, Uppsala

Föreläsningen på Lärarcafé 8/2 flyttas dock till Sal Eva Netzelius (nedanför trappan i Entréhallen).

LÄRARCAFÉ 8 FEBRUARI: "DEN ENSAMME TERRORISTEN?"

Mattias Gardell, vetenskaplig ledare vid Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism, föreläser urifrån sin uppmärksammade bok "Den ensamme terroristen - Om Lone wolves, näthat och brinnande flyktingförläggningar". Han tar sin utgångspunkt i de senaste årens terroristiska ensamvargar i vår närhet och sammanfattar vad vi vet om dem. Är de verkligen så ensamma? Kopplingen mellan hatiska miljöer i sociala medier och konkret våld antyder något annat.

Skolan - en samlingsplats för människor med olika bakgrunder, en förmedlare av demokratiska värderingar och en potentiell måltavla. I dagens informationssamhälle har din roll som lärare blivit både svårare och viktigare.

Anmäl dig gärna via Facebook!

Teman för tidigare Lärarcaféer:

2017

7/12 Programmering – ett nyttämnesområde i skolan, Lennart Rolandsson, Uppsala universitet
9/11 Mitt första år som förskollärare / lärare, Katarina Blomén Hallenberg, Caroline Olsson, Kristin Ljusner & Amanda Wallmon
5/10 Stödstrukturer i ett språkutvecklande arbetssätt, Caroline Liberg
3/4   Brott som drabbar små barn, barns rättigheter och vuxnas ansvar, Linnea Åberg
2/3   Mitt första år som lärare, Sara Lundberg
2/2   Varför blir vi sjuka av stress - och vad kan vi göra åt det?, Ingrid Anderzén

2016
5/12 Planering i praktiken – tips och tankar från skolans vardag, Karin Franzén Boger & Mikael Larsson
7/11 Normer, normkritik, normbrytande arbete – för en mer inkluderande undervisning, Anita Hussénius
3/10 Motverka mobbning: KIVA ett antimobbningsarbete i praktiken som bygger på evidens, KiVA-teamet vid Valsätraskolan
4/4 Inkludering – några tankar om hur skolor kan arbeta med elever i svårigheter, Claes Nilholm
7/3 Rasism, homofobi och sexism – hur bemöter vi det i klassrummet?, Helena Simonsson & Josefin Hilton-Brown
1/2 Nyanlända barn: krisreaktioner och bemötande, Magdalena Bjerneld

2015
7/12 Det goda samtalet: med elever och föräldrar, Anna Araviadis & Josefin Hilton-Brown
2/11 Lärande för hållbar utveckling – vad, vem och varför?, Eva Friman & Petra Hansson
5/10 Digital kompetens, Lars Weiselius & Måns Hansson, läs mer här

Har du frågor, kontakta Lars Olsson, lars.olsson@forumforsamverkan.uu.se