Forum för samverkan

Välkommen till Lärarcafé

Lärarcafé

Mötesplatsen för studenter och yrkesverksamma förskollärare och lärare:
 

Torsdag 7 december kl 17.15-19.00

Tema: Programmering – ett nyttämnesområde i skolan

Föreläsare: Lennart Rolandsson, Uppsala universitet

Om vad programmering i skolan innebär: Programmering i förskola och skola med fokus på frågor om vad läroplansändringar kan komma att innebära, vad detta ställer för krav på lärare etc.

Lärarcafé är en mötesplats där yrkesverksamma lärare träffar lärarstudenter från de olika lärarprogrammen. Som lärare har du möjlighet att ta del av forskning inom skolområdet, nätverka och knyta kontakter med studenter som kan vara dina blivande kollegor. Som student har du möjlighet att samtala med yrkesverksamma lärare om vad det innebär att vara lärare samt knyta kontakter och ha trevligt.

Varje Lärarcafé inleds med en kort föreläsning (30 min) i ett aktuellt ämne som hålls i entréhallen Blåsenhus ("Visionstrappan"). Därefter minglar och
diskuterar vi där det bjuds på kaffe och tilltugg.

Tid: kl 17.15-19.00
Plats: Blåsenhus, von Kraemers allé 1A, Uppsala

Notera datum för våren 2018:  8 februari, 8 mars & 12 april

Teman för tidigare Lärarcaféer:

2017
9/11 Mitt första år som förskollärare / lärare, Katarina Blomén Hallenberg, Caroline Olsson, Kristin Ljusner & Amanda Wallmon
5/10 Stödstrukturer i ett språkutvecklande arbetssätt, Caroline Liberg
3/4   Brott som drabbar små barn, barns rättigheter och vuxnas ansvar, Linnea Åberg
2/3   Mitt första år som lärare, Sara Lundberg
2/2   Varför blir vi sjuka av stress - och vad kan vi göra åt det?, Ingrid Anderzén

2016
5/12 Planering i praktiken – tips och tankar från skolans vardag, Karin Franzén Boger & Mikael Larsson
7/11 Normer, normkritik, normbrytande arbete – för en mer inkluderande undervisning, Anita Hussénius
3/10 Motverka mobbning: KIVA ett antimobbningsarbete i praktiken som bygger på evidens, KiVA-teamet vid Valsätraskolan
4/4 Inkludering – några tankar om hur skolor kan arbeta med elever i svårigheter, Claes Nilholm
7/3 Rasism, homofobi och sexism – hur bemöter vi det i klassrummet?, Helena Simonsson & Josefin Hilton-Brown
1/2 Nyanlända barn: krisreaktioner och bemötande, Magdalena Bjerneld

2015
7/12 Det goda samtalet: med elever och föräldrar, Anna Araviadis & Josefin Hilton-Brown
2/11 Lärande för hållbar utveckling – vad, vem och varför?, Eva Friman & Petra Hansson
5/10 Digital kompetens, Lars Weiselius & Måns Hansson, läs mer här

Har du frågor, kontakta Lars Olsson, lars.olsson@forumforsamverkan.uu.se