Forum för samverkan

Lärarcafé: Digital kompetens

Måndag 5 oktober
Lars Weiselius & Måns Hansson inledde Lärarcafés föreläsningsserie och talade på temat DIGITAL KOMPETENS där vi med avstamp i nya PISA-studien diskuterade behoven av digital kompetens i lärarutbildning och skolverksamhet. För fler ingångar till ämnet, se resurssidan: http://ikt.edu.uu.se/wordpress/

Digital kompetens Uppsala universitet