Forum för samverkan

Universitetshjälpen

                                                                                                                      Foto: Sandra Gunnarsson

Universitetshjälpen är ett studentdrivet samverkansprojekt som syftar till att stärka den praktiska förankringen i lärarprogrammen vid Uppsala universitet, samtidigt som Uppsala kommuns skolor erbjuds avlastning i verksamheten. Universitetshjälpen går ut på att lärarstudenter kontinuerligt vistas vid kommunala grundskolor för att bedriva individanpassad undervisning med framför allt elever i behov av extra stöd eller utmaning. Projektets mål är att stärka studenternas kompetens inom sitt framtida yrke, ge kontinuerlig praktisk förankring i lärarutbildningen, samt avlasta verksamheten på de kommunala skolorna.

Vill du veta mer eller rent av vara med? Kontakta oss via mail så svarar vi på gärna på dina frågor. Välkommen!
E-post: universitetshjalpen@gmail.com

Röster om Universitetshjälpen:

Här samlas alltså lärarstudenter som vill hjälpa elever i olika typer av svårigheter ute på skolorna. Arbetet är till både för elevernas skull och för att de själva vill utvecklas som lärare. Är det inte ett sällsynt hoppingivande initiativ där både utbildningen och elevers svårigheter tas på största allvar.

Claes Nilholm, Professor i pedagogik med inriktning mot specialpedagogik, Uppsala universitet

Läs mer om Universitetshjälpen i Ergo, Uppsala studentkårs tidning: "Ideellt lärande för att lära mer"

Universitetshjälpen i samverkan med: