Projekt forskningslitteracitet


Lärare i fortbildningssituation

Under perioden 2019-21 genomför FoSam det regionala projektet Forskningslitteracitet för stärkt vetenskapligt förhållningssätt bland skolledare, lärare och förskollärare. Begreppet forskningslitteracitet kan översättas till en förmåga att förstå, värdera och använda vetenskaplig kunskap. Projektet berör samtliga FoSam:s åtta medlemskommuner. 

Med en ökad forskningslitteracitet hos skolans verksamma och en närmare koppling mellan beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund, finns förutsättningar att stärka och utveckla förmågan hos professionella att "använda" kollegors beprövade erfarenhet, kritiskt granska olika forskningsresultat, skärpa argumenten för sin egen praktik och själva delta i forskningsprojekt.

Syftet med projektet är att stärka medlemskommunernas forsknings- och utvecklingskapacitet i nära och ömsesidig samverkan med Uppsala universitet. För kommun/skolhuvudman är en stärkt FoU-kapacitet viktig för att vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet ska kunna utgöra en stabil bas för utvecklingsarbete i förskola/skola. För universitetet är vetenskapligt kritiska FoU-miljöer hos huvudman en förutsättning för väl fungerande långsiktig och ömsesidig samverkan. 

Delprojekt

tema forskningslitteracitet i vår podcast


Logga Bettys hageI det tredje avsnittet av Bettys hage tittar vi närmare på vad forskningslitteracitet är och hur den kan bana väg för ny kunskap, stärkt självförtroende och en större professionell medvetenhet hos skolans verksamma. Till vår hjälp har vi Lars Olsson, föreståndare på Forum för samverkan och Laila Riesten, lärare i matematik på Enköpings kommun tillika doktorand i matematikdidaktik.
► Lyssna: Bettys hage avsnitt 3 - Forskningslitteracitet (ca 18 min)

Lästips om forskningslitteracitet

Omslag Forskningslitteracitet - en introduktion till att förstå, värdera och använda vetenskaplig kunskapAmbitionen med Sven Perssons skrift Forskningslitteracitet - en introduktion till att förstå, värdera och använda vetenskaplig kunskap är att lärare, förskollärare och skolledare på olika nivåer ska få redskap för att utveckla forskningslitteracitet och ett vetenskapligt förhållningssätt till sin praktik i förskola och skola utifrån kunskap om vad forskning är, dess villkor och premisser.

Forskningslitteracitet - en introduktion till att förstå, värdera och använda vetenskaplig kunskap

Senast uppdaterad: 2021-03-16