Forsknings- och utvecklingsprojekt

Inom FoSam bedrivs Forsknings- och utvecklingsprojekt som syftar till att skapa ömsesidig nytta för deltagande parter. Projekten ska bidra till utveckling av verksamheter i förskola och skola samt till ökad vitalitet i universitetets utbildning och forskning. Initiativ till projekten har kommit bl.a. från mötesplatsen AIMday Livslångt Lärande, från huvudmän samt från forskare.