Undervisning utifrån särskild begåvning

Enköpings kommun i samverkan med Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet. Projektet genomförs 2019-2020
På senare tid märks en växande medvetenhet kring särskilt begåvade elever och konsekvenserna av att förbise deras förutsättningar och behov. Man vet av erfarenhet att dessa individer riskerar att fara illa om de inte bemöts på ett adekvat sätt i skolan.

Detta är bakgrunden forskningscirkeln "Undervisning utifrån särskild begåvning", som bedrivs i samverkan mellan Enköpings kommun och Uppsala universitet. I kommunen finns en vilja att öka kompetensen runt denna elevergrupp, samt hitta rutiner för att kunna identifiera och arbeta med dem på bästa sätt. 

Forskningscirkeln har sammantaget tolv deltagare från Enköpings kommun - lärare från grundskolan, elevhälsan, grundskolans lågstadieteam och gymnasiet.  Arbetet leds av Caroline Sims, doktorand med inriktning mot särbegåvning vid Instituitionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier på Uppsala universitet. 

Ansökan: Undervisning utifrån särskild begåvning

Kontakt: Caroline Sims, doktorand vid Instituitionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Lär dig om forskningscirklar