Välkommen till Lärarcafé!

På Lärarcafé träffas lärarstudenter och verksamma lärare/förskollärare för att inspireras av varandra, knyta kontakter och ta del av forskning och skarpa tips kring olika saker som rör läraryrket. Varje tillfälle inleds med en miniföreläsning (30 min) i ett aktuellt ämne. Därefter fika för kaffesugna och diskussionslystna.

Vårens datum: 6 februari, 5 mars, 16 april (Teman annonseras löpande..!)

Tid: kl 17.15-19.00
Plats: Entréhallen (Visionstrappan), Blåsenhus, von Kraemers allé 1A, Uppsala

Gilla Lärarcafé på Facebook!

lärarcafé 5 mars: en inkluderande skola - hinder, möjligheter och dilemman

I debatten talas det numera ibland om att inkluderingen har gått för långt.
Andra menar att den inte nått tillräckligt långt. Hur ska man förstå dessa ståndpunkter?
I den här föreläsningen reder Claes Nilholm ut begreppen och diskuterar hur vi kan skapa en skola där alla elever har en bra situation, samtidigt som särlösningar undviks i så hög grad som möjligt.

Ett föredrag med relevans för alla stadier. 

Om föreläsaren: Claes Nilholm är professor i pedagogik med inriktning mot specialpedagogik vid Uppsala Universitet. Under sin karriär har han gett ut ett antal böcker, varav En inkluderande skola – möjligheter, hinder och dilemman är den senaste i raden. Nilholm tar här ett helhetsgrepp på inkludering, och vågar samtidigt gå nära de faktiska undervisningssituationerna. 


Teman för tidigare Lärarcaféer:

2020
6/2 The Hunger Games - eller hållbar framtid?, Kajsa Kramming, doktor i kulturgeografi, Uppsala universitet

2019
5/12 Konsten att leda i klassrummet (panelsamtal), Martin Karlberg, EDU, Ann Widerström, Gluntens montessoriskola, Jonas Nilsson, Stordammens skola, Carina Skeri, EDU, Jonas Johansson, EDU
7/11 Skolstressen, Amir Siasi, specialistpsykolog inom klinisk neuropsykologi och Tomas Tidman, PTP-psykolog, från Elevhälsan i Enköpings kommun
3/10 Ge rösten lite kärlek!, Sara Wesslert, logoped, Uppsala kommun
4/4 Jag som är en kille får fan inte gråta och vara rädd, Mattias Linholm och Simon Fagerlund, MÄN Uppsala
4/3 Lite juridik om klassrumsdramatik, Sverker Scheutz, lektor i offentlig rätt, Uppsala universitet
7/2 När barn drabbas av brott i hemmet, Helen Klaesson, organisationen Maskrosbarn

2018
6/12 Mitt första år som lärare, Frida Ahlsved Tidén (moderator), Amanda Wallmon, Sofia Hillerstig, Sofia Kalander och Sara Brinkhäll.
8/11 Kommunikation med föräldrar - en del av lärarjobbet, Jonas Nilsson förstelärare i svenska och idrott, Uppsala kommun
4/10 Så undervisar du särskilt begåvade elever, Laila Riesten, Catharina Tjernberg, och Marie Jonsson, Enköpings kommun
12/4 Prata sex och relationer - en del av ditt uppdrag, Matilda Strömberg, RFSU
8/3 Nyanlända elevers lärande, Lina Sjöström, förstelärare i svenska som andraspråk och kommunal samordnare för nyanlända, Tierps kommun
8/2 Den ensamme terroristen? Mattias Gardell, vetenskaplig ledare vid Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism, Uppsala universitet

2017
7/12 Programmering – ett nyttämnesområde i skolan, Lennart Rolandsson, Uppsala universitet
9/11 Mitt första år som förskollärare / lärare, Katarina Blomén Hallenberg, Caroline Olsson, Kristin Ljusner & Amanda Wallmon
5/10 Stödstrukturer i ett språkutvecklande arbetssätt, Caroline Liberg
3/4   Brott som drabbar små barn, barns rättigheter och vuxnas ansvar, Linnea Åberg
2/3   Mitt första år som lärare, Sara Lundberg
2/2   Varför blir vi sjuka av stress - och vad kan vi göra åt det?, Ingrid Anderzén

2016
5/12 Planering i praktiken – tips och tankar från skolans vardag, Karin Franzén Boger & Mikael Larsson
7/11 Normer, normkritik, normbrytande arbete – för en mer inkluderande undervisning, Anita Hussénius
3/10 Motverka mobbning: KIVA ett antimobbningsarbete i praktiken som bygger på evidens, KiVA-teamet vid Valsätraskolan
4/4 Inkludering – några tankar om hur skolor kan arbeta med elever i svårigheter, Claes Nilholm
7/3 Rasism, homofobi och sexism – hur bemöter vi det i klassrummet?, Helena Simonsson & Josefin Hilton-Brown
1/2 Nyanlända barn: krisreaktioner och bemötande, Magdalena Bjerneld

2015
7/12 Det goda samtalet: med elever och föräldrar, Anna Araviadis & Josefin Hilton-Brown
2/11 Lärande för hållbar utveckling – vad, vem och varför?, Eva Friman & Petra Hansson
5/10 Digital kompetens, Lars Weiselius & Måns Hansson, läs mer här

Har du frågor, kontakta Andrea Dahlkild, andrea.dahlkild@forumforsamverkan.uu.se