AIMday

AIMday är en etablerad mötesform där aktörer i offentlig, privat eller ideell sektor kan diskutera sina frågor med forskare enligt konceptet: en fråga – en timme – en grupp med bred kompetens. I FoSam:s regi blir AIMday en arena för dialog mellan skola och akademi, där skolans frågor belyses från olika vetenskapliga perspektiv för att eventuellt utvecklas till språngbrädor för fortsatt samverkan.

AIMday Utveckling Lärande Forskning

AIMday ULF är särskilt utformat för att fungera som ett verktyg i ULF – en riksomspännande försöksverksamhet kring praktiknära skolforskning. Här får representanter från skolan och förskolan möjlighet att träffas för att diskutera sina verksamhetsspecifika frågor med forskare. 

AIMday ULF genomförs närmast hösten 2021 eller våren 2022. 

Tidigare AIMday ULF

AIMday ULF 2019

AIMday ULF 2018

AIMday Livslångt Lärande

AIMday Livslångt Lärande arrangerades den 15 mars 2016 av Fakulteten för utbildningsvetenskaper genom FoSam. Konferensen hade särskilt fokus på kvalitet och verksamhetsutveckling inom förskola och skola. Frågeställare vid AIMday Livslångt Lärande var bl.a. kommuner/skolhuvudmän, myndigheter och organisationer. Frågeställare som deltog vid AIMday Livslångt Lärande kunde söka medel för förstudie- eller samverkansprojekt tillsammans med forskare från Uppsala universitet. Två projekt beviljades medel:

Beviljade AIMday-projekt 2016

Utlysningstext för AIMday-förstudiemedel

För en inblick i AIMday som mötesform, läs artikel i Universen 2016:2 där Sveriges Kommuner och Landsting under AIMday Livslångt Lärande diskuterade en fråga om nyanlända med forskare vid universitetet.

Knivsta Kommun deltog 2015 i AIMday Välfärd med en fråga om måluppfyllelse i skolan. Detta möte med forskare resulterade i en forskningscirkel, se film (5 min):

Senast uppdaterad: 2021-08-12