Premiär för forskningscirkel

2015-12-03

FoSam:s första forskningscirkel officiellt invigd. Deltagare är Knivsta kommuns rektorer och cirkelledare är Anders Arnqvist, rektorsutbildningen vid fakulteten för utbildningsvetenskaper, Uppsala universitet. Arbetet i cirkeln ska pågå till maj 2017. Invigningstalare var Jonas Almqvist, Marianne Vikström och Lars Olsson.

Forskningscirkeln Ledning och styrning initierades genom en fråga Knivsta kommun ställde till forskare vid universitetet vid AIMday Välfärd 2015.

Syftet med forskningscirkeln är att utveckla en metod för ömsesidigt berikande samverkan där universitetets forskning möter förskolans/skolans beprövade erfarenhet. Ytterst syftar cirkeln till ökad måluppfyllelse i skolan samt till höjd kvalitet och relevans i universitets forskning där deltagarnas erfarenheter både utgör empiri och har en påverkan på forskningens inriktning framöver. Ökad måluppfyllelse i skolan innebär fler elever som är behöriga att söka till gymnasiet. Cirkeln utgör en kollektiv kunskapsproduktion i mötet mellan vetenskaplig kunskap och beprövad praktisk erfarenhet.