Forum för samverkan

FoSam är en arena för samverkan mellan universitet, skola och förskola. Vi driver ömsesidigt berikande samverkansprojekt primärt runt forskning, med målet att bidra till vetenskapligt förankrad skolutveckling. 

Läs mer om FoSam